Hospodaření malého podniku

  • /
  • Eshop
  • /
  • Hospodaření malého podniku

Autoři knihy John Lambden a David Targett z Velké Británie jsou zkušenými poradci pro oblast podnikání. V této knize představují jednoduché metody, které slouží k vyhodnocení efektivnosti podnikání. První z nich je analýza bodu zvratu, která testuje základní kvalitu podnikatelské myšlenky; druhou je analýza toku peněz (cashflow) pomáhající odhadnout peněžní nároky podnikání. Velmi přístupnou a nenáročnou formou vysvětlují na případových studiích základní podnikatelské úvahy. Pro mnohé české čtenáře asi s novými jazykovými termíny variabilní a fixní náklady, bod zvratu, příspěvek na úhradu ..). Každou případovou studii doplňuje - checklist - jednoduchý postup, jak získat potřebné informace k rozhodování. Publikace je určena hlavně drobným podnikatelům, kteří podnikají a chtějí odhalit problémy dříve než vzniknou a nebo chtějí s podnikáním začít. Tato kniha tedy není určena pouze jako základ pro zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými, ale snad ještě důležitěji, jako nástroj sloužící k posouzení nutných podmínek toho, zda se eventuální budoucí podnikatel stane vítězem, nebo poraženým, a to předtím, než ho to bude stát nějaké peníze. Kniha by také měla umožnit i těm podnikatelům, kterým „čísla“ nejsou vlastní, aby získali potřebnou jistotu a osvojili si postupy nutné k úspěšnému ovládnutí těch „čísel“, na kterých jejich podnikání závisí. Patřičný vhled do obou těchto trvale se opakujících problémů podnikateli jednoznačně lépe umožní opatřit si kapitál, který pro své podnikání potřebuje. Obě tyto metody poskytují rovnováhu mezi přesností a jednoduchostí. Ve vlivech způsobujících konečný úspěch či krach podnikání hrají hlavní roli dva zásadní faktory. Z dlouhodobého hlediska je prvním faktorem, který řídí zdraví a růst podnikání, samotná kvalita podnikatelské myšlenky – tedy jestli má dostatečný potenciál k vytváření zisku. . Druhým faktorem je tedy to, jestli spolu se ziskem může být patřičně naplněna i potřeba dostatečného množství peněz. Z toho plyne ponaučení této publikace: znalosti toho, kde a jak se dají získat peníze, mají omezenou hodnotu, jestliže příjemce má pouze mlhavou představu o tom, jak je efektivně využít.

135 Kč122,73 Kč bez DPH
  • Přidat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

    Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.