Finanční řízení

  • /
  • Eshop
  • /
  • Finanční řízení

Autor David Irwin; je známým autorem prvotřídních publikací. Tato příručka je určena vlastníkům a manažerům malých a středních podniků, kteří jsou zodpověděni za klíčová rozhodnutí a za vedení podniku. Je určena rovněž pro ty, co jsou zodpověděni za plánování a řízení financí. Cílem je ukázat důležitost dobrého finančního řízení a způsoby jeho provádění.  Je váš podnik ziskový?  Vyznáte se v závěrečných účtech a jejich interpretaci?  Plánujete zisk?  Provádíte analýzu variant? Máte ideální příležitost podpořit svá klíčová rozhodnutí se zanlostí špičkového odborného poradce. Autorův přístup, ke zpracování tak významného tématu, je přímo vynikající a téma je podané velmi srozumitelnou formou. Neobtěžuje čtenáře vysvětlováním komplikovaného ekonomického názvosloví a různých režií, typů nákladů a jejich převody. Používá termíny jasné a srozumitelné, jako jsou variabilní a fixní náklady, bod zvratu a tok peněz (cashflow). Kniha obsahuje příklady zpraxe a skoro každou kapitolu doplňují cvičení. Proto je tato publikace součástí výuky na mnohých školách a v kurzech. Kniha je doplněna přílohami, jako je slovníček pojmů, formuláře pro vaši potřebu, řešení příkladů a rejstřík. Po přečtení této knihy by čtenář měl:  Pochopit, jak kvalitní finanční řízení pomáhá při vedení malého podniku.  Být schopen vytvořit finanční strategii.  Pochopit, že finančního a manažerského řízení se dá dosáhnout pomocí jednoduché dokumentace.  Pochopit příslušné postupy a techniky vhodné k řešení problémů identifikovaných prostřednictvím procedůr finančního řízení. Kniha sleduje přirozený postup kvalitního řízení a pochopení finančních výkazů s vužitím rozpočtu a finančních plánů. Také sleduje shromažďování údajů a jejich vužívání při řešení příkladů. Čtenář může samozřejmě využít jen ty kapitoly, které se bezprostředně dotýkají jeho aktuálního problému. Větším přínosem však je přečtení celé této koncepčně velmi dobře zpracované publikace.

278 Kč252,73 Kč bez DPH
  • Přidat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

    Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.