OBCHOD

Roboti: Prodej osobních výukových pomůcek pro rozvíjení tvořivosti a programování zábavnou formou.

Knihy: Prodej knih z oblasti ekonomie a systémového myšlení pro podnikatele.